EATOO UK

火鍋


穀物含麩質黃豆二氧化硫 辣椒粉375g
正常價格 £7 +
穀物含麩質黃豆 混合蘑菇...
正常價格 £6 +
穀物含麩質奶 番茄醬500g
正常價格 £7 +
素食 2人套餐
正常價格 £34.50 +
素食 4人套餐
正常價格 £67.80 +
素食 6人套餐
正常價格 £99.50 +
日式A5酥油...,180g
正常價格 £29.80
伊比利亞豬內... 200g
正常價格 £11.80
USDA牛肉短... 200克
正常價格 £12.80
嫩牛肉片,250g
正常價格 £7.60
有機小羊肉...,200g
正常價格 £9.20
牛舌 200g
正常價格 £6.20
午餐肉100g
正常價格 £3.20 +
竹笙牛肉 100g
正常價格 £8.90
牛黄喉 150g
正常價格 £5.80
鮮毛肚 150g
正常價格 £7.20
牛肉蜂窩...,150g
正常價格 £5.80
牛肉丸7pc,200g
正常價格 £6.10
豬肉丸175g
正常價格 £5.80
日本小...
正常價格 £3.90 +
豬腸200g
正常價格 £4.90
魚 魚丸 8pc 160g
正常價格 £2.90
甲殼類 竹木耳,100g
正常價格 £6.80
甲殼類 大蝦 200g
正常價格 £4.60
甲殼類 扇貝...,200g
正常價格 £19.80
魚甲殼類 蟹肉棒 170g
正常價格 £2.20
魚甲殼類 鱼豆腐 250g
正常價格 £3.60
黃豆 腐竹 180g
正常價格 £3.10
黃豆 壓縮豆...,230g
正常價格 £3.50
黃豆 日式炸...,120g
正常價格 £2.50
黃豆 凍豆腐 200g
正常價格 £2.50
黃豆 鮮豆腐 250g
正常價格 £1.50 +
黃豆 香脆豆腐(70g)
正常價格 £2.80
竹笙 50g
正常價格 £8.90
黑木耳 150g
正常價格 £3.50
蓮藕 200g
正常價格 £2.90 +
大白菜 200g
正常價格 £1.60 +
茼蒿 150g
正常價格 £1.90 +
青江菜 150g
正常價格 £1.20 +
金針菇 100g
正常價格 £1.30
杏鮑菇 200g
正常價格 £2.90
香菇 120g
正常價格 £2.90
山藥
正常價格 £3.30 +
白蘿蔔 200g
正常價格 £1.50 +
土豆250g
正常價格 £0.80
冬瓜250g
正常價格 £2.10 +
平菇 140g
正常價格 £1.90
烏冬面-1 ...,200g
正常價格 £1.10
水晶面200g
正常價格 £2.50
麵條200g
正常價格 £1.50
牛百頁 150g
正常價格 £4.80
去皮大蒜 150g
正常價格 £1.50
伯福德·布朗斯(Burford Browns)...
正常價格 £0.50
普通即時N ...
正常價格 £0.90
椰子汁
正常價格 £1.90
Milkis 250毫升
正常價格 £0.90
神戶京yu ...
正常價格 £1.40
神戶京yu ...
正常價格 £1.40
王老吉
正常價格 £1.20
Osmantus&Ume Pl ...
正常價格 £1.90
餐具套
正常價格 £0.50
伊比利亞豬內... 500g
正常價格 £17.90
有機小羊肉...,500g
正常價格 £17.40
USDA牛肉短... 500克
正常價格 £28.90
日式A5酥油...,500g
正常價格 £82.20
鴨血300g
正常價格 £6.80
筑波200g
正常價格 £3.80
豐味梅醬,150g
正常價格 £2.10
魚 墨魚丸200g
正常價格 £4.80
斐濟水1Ltr
正常價格 £2.20

黃豆 黃豆 甲殼類 甲殼類 魚 奶 穀物含麩質 穀物 二氧化硫 SO2 素食 素食

如果您對餐中食物過敏有任何疑問,請在下訂單之前聯繫我們 ,謝謝。