EATOO UK

蔬菜


產品類別
興財500g
正常價格 £5
豐味梅醬,150g
正常價格 £2.10
去皮大蒜 150g
正常價格 £1.50
豆苗 300g
正常價格 £7.80
鮮皮去皮,250g
正常價格 £3
芥藍 250g
正常價格 £5.50
迷你白菜250g
正常價格 £5.20
生薑500g
正常價格 £2.90
森女柔滑...,349g
正常價格 £2.20
Yutaka冷凍E,400克
正常價格 £2.10
山藥
正常價格 £3.30 +
皎白筍 3pcs
正常價格 £3.30
蔥200g
正常價格 £0.90
香菜180g
正常價格 £1.50
菜心200g
正常價格 £5.40
紫甜蜜...,1公斤
正常價格 £4.60
空心菜 400g
正常價格 £7.20
韭菜 400g
正常價格 £8.20
日語假名...
正常價格 £4.80
黃豆 日本金澤...
正常價格 £6.90
萵筍 1000kg
正常價格 £12.80
泰式辣椒100g
正常價格 £1.90
平菇 140g
正常價格 £1.90
冬瓜250g
正常價格 £2.10 +
土豆250g
正常價格 £0.80
白蘿蔔 200g
正常價格 £1.50 +
蓮藕 200g
正常價格 £2.90 +
香菇 120g
正常價格 £2.90
杏鮑菇 200g
正常價格 £2.90
金針菇 100g
正常價格 £1.30
茼蒿 150g
正常價格 £1.90 +
青江菜 150g
正常價格 £1.20 +
大白菜 200g
正常價格 £1.60 +
黑木耳 150g
正常價格 £3.50
竹笙 50g
正常價格 £8.90
黃豆 香脆豆腐(70g)
正常價格 £2.80
黃豆 鮮豆腐 250g
正常價格 £1.50 +
黃豆 凍豆腐 200g
正常價格 £2.50
黃豆 日式炸...,120g
正常價格 £2.50
黃豆 壓縮豆...,230g
正常價格 £3.50
黃豆 腐竹 180g
正常價格 £3.10

黃豆 黃豆 甲殼類 甲殼類 魚 奶 穀物含麩質 穀物 二氧化硫 SO2 素食 素食

如果您對餐中食物過敏有任何疑問,請在下訂單之前聯繫我們 ,謝謝。